การรักษาและเทคโนโลยี (ต่อมลูกหมากโต)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (ต่อมลูกหมากโต)

การรักษา

  • แบบที่ 1 การรักษาทางศัลยกรรมผ่านทางกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ เรียกว่า TURP (Transurethral Resection of the Prostate)
  • การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์กรีนไลท์ PVP (Green Light PVP : Photo – Selective Vaporization of Prostate)
  • การผ่าตัดด้วยการใช้แสงเลเซอร์ทูเลียม (Thulium Laser Vaporesection of the Prostate)

การรักษาโดยไอน้ำ เป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัย เนื่องจากใช้เพียงไอน้ำในการรักษา ไม่ต้องวางยาสลบ เพียงแค่ใช้ยาสงบประสาท และ ยาระงับความเจ็บปวดและใช้กระบวนการรักษาเพียง 15 นาที แพทย์จะใช้อุปกรณ์และกล้องส่องผ่านเข้าในท่อปัสสาวะ จะใช้เข็มฉีดไอน้ำเข้าไปในต่อมลูกหมาก ประมาณ 4-6 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 9 วินาที ไอน้ำที่มีความร้อนจะเข้าไปที่ผนังของเซลล์ต่อมลูกหมาก ทำให้เกิดการตายของเซลล์แบบทันทีทันใด และร่างกายจะมีวิธีการกำจัดเซลล์ที่ตายโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ต่อมลูกหมากบริเวณนั้นฝ่อลง ท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมากที่ทำการรักษาจะเปิดมากขึ้น ผู้ป่วยก็จะสามารถปัสสาวะได้ดีขึ้น ที่ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์หลังทำการรักษา

  • ตรวจสุขภาพประจำปีเกี่ยวกับภาวะต่อมลูกหมากโต
  • สังเกตุอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่พุ่ง
  • เข้ารับการประเมินภาวะอาการต่อมลูกหมากโตโดยแพทย์เฉพาะทาง

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : คุณอาจไม่รู้ว่าคุณเป็น”นิ่ว” (การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก)

คนไข้มีอาการตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน หาหมอที่อื่นแล้วก็ไม่หาย จนต้องเปลี่ยนมารักษาที่รพ.กรุงเทพพัทยา และแพทย์เฉพาะทางของเรา..ตรวจพบว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการของ “นิ่ว”

Testimonial : Prostate Cancer (SubThai)

Mr.Hans ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมานาน และตรวจสุขภาพประจำปีที่รพ.กรุงเทพพัทยาเป็นประจำ เมื่อพบว่าตนเป็น “มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้น”

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. จิมมี่ คงเจริญ
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. จิระพงศ์ สงวนเจริญพงศ์
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ชวน พฤกษวิวัฒน์
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. นิธิ นาวานิมิตกุล
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. พรชัย ชยาบูรณ์ ปัญญาศุภคุณ
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. อนุเทพ บูรมิ
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
พญ. ประพรพิม อุตมโชติ
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา