การรักษาและเทคโนโลยี (ต่อมลูกหมากโต)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (ต่อมลูกหมากโต)

การรักษา

  • แบบที่ 1 การรักษาทางศัลยกรรมผ่านทางกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ เรียกว่า TURP (Transurethral Resection of the Prostate)
  • การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์กรีนไลท์ PVP (Green Light PVP : Photo – Selective Vaporization of Prostate)
  • การผ่าตัดด้วยการใช้แสงเลเซอร์ทูเลียม (Thulium Laser Vaporesection of the Prostate)

การรักษาโดยไอน้ำ เป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัย เนื่องจากใช้เพียงไอน้ำในการรักษา ไม่ต้องวางยาสลบ เพียงแค่ใช้ยาสงบประสาท และ ยาระงับความเจ็บปวดและใช้กระบวนการรักษาเพียง 15 นาที แพทย์จะใช้อุปกรณ์และกล้องส่องผ่านเข้าในท่อปัสสาวะ จะใช้เข็มฉีดไอน้ำเข้าไปในต่อมลูกหมาก ประมาณ 4-6 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 9 วินาที ไอน้ำที่มีความร้อนจะเข้าไปที่ผนังของเซลล์ต่อมลูกหมาก ทำให้เกิดการตายของเซลล์แบบทันทีทันใด และร่างกายจะมีวิธีการกำจัดเซลล์ที่ตายโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ต่อมลูกหมากบริเวณนั้นฝ่อลง ท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมากที่ทำการรักษาจะเปิดมากขึ้น ผู้ป่วยก็จะสามารถปัสสาวะได้ดีขึ้น ที่ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์หลังทำการรักษา

  • ตรวจสุขภาพประจำปีเกี่ยวกับภาวะต่อมลูกหมากโต
  • สังเกตุอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่พุ่ง
  • เข้ารับการประเมินภาวะอาการต่อมลูกหมากโตโดยแพทย์เฉพาะทาง

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : คุณอาจไม่รู้ว่าคุณเป็น”นิ่ว” (การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก)

คนไข้มีอาการตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน หาหมอที่อื่นแล้วก็ไม่หาย จนต้องเปลี่ยนมารักษาที่รพ.กรุงเทพพัทยา และแพทย์เฉพาะทางของเรา..ตรวจพบว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการของ “นิ่ว”

Testimonial : Prostate Cancer (SubThai)

Mr.Hans ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมานาน และตรวจสุขภาพประจำปีที่รพ.กรุงเทพพัทยาเป็นประจำ เมื่อพบว่าตนเป็น “มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้น”

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. จิมมี่ คงเจริญ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. จิระพงศ์ สงวนเจริญพงศ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ชวน พฤกษวิวัฒน์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์
-
นพ. นิธิ นาวานิมิตกุล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. นิธิ โชคชนะชัยสกุล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. พรชัย ชยาบูรณ์ ปัญญาศุภคุณ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. อนุเทพ บูรมิ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
พญ. ประพรพิม อุตมโชติ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น