หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด Deluxe

หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด Deluxe

หน้าแรก  >  ห้องพัก  > หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด Deluxe

Ward-heart4
Ward-heart3
Ward-heart2
Ward-heart6
Ward-heart7
Ward-heart1
Ward-heart5
Ward-heart

หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด Deluxe

ประกอบด้วยห้องผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ มีพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจดูแลตลอด 24 ชม. ห้องพักผู้ป่วยมีขนาดใหญ่ อีกทั้งภายในได้รับการตกแต่งอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ดังนี้

สถานที่ให้บริการ อาคาร E ชั้นที่ 8

สิ่งอำนวยความสะดวก

แนะนำห้องพัก

บริการอื่น

บริการรับ-ส่งสนามบิน

บริการการท่องเที่ยว

บริการเครือข่ายต่างประเทศ

ราคาและการชำระเงิน

หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด Corner Suite

หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด Corner Suite

E12-5 -1
E12-5 -3
E12-5 -6
E12-5 -9
E12-5 -15
E12-5 -23
E12-5 -30
E12-5 -32
E12-5 -34
E12-5 -44
E12-5 -48
E12-5 -50
E12-5 -57
E12-5 -59
E12-5 -60
E12-5 -63
E12-5 -64
E12-5 -65
E12-5 -66
E12-5 -68

หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด (Corner Suite)

ประกอบด้วยห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ มีพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจดูแลตลอด 24  ชม. มีห้องรับรองสำหรับแขก โดยแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน อีกทั้งภายในยังกว้างขวาง ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและพิถีพิถัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน

สถานที่ให้บริการ อาคาร E ชั้นที่ 8

สิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่ใช้สอย 75 ตร.ม.

แนะนำห้องพัก

บริการอื่น

บริการรับ-ส่งสนามบิน

บริการการท่องเที่ยว

บริการเครือข่ายต่างประเทศ

ราคาและการชำระเงิน

หอผู้ป่วยจิตเวช

หอผู้ป่วยจิตเวช

หน้าแรก  >  ห้องพัก  >  Psychiatric-Ward

Mental_room1
Mental_room2
Mental_room3
Mental_room4
Mental_room5
Mental_room6
Mental_room7
Mental_room8
Mental_room9

หอผู้ป่วยจิตเวช

เราพร้อมให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวช ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยห้องผู้ป่วย จำนวน 6 ห้อง เหมาะสำหรับผู้ป่วย อายุ 18 ปีขึ้นไป ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตแพทย์ พยาบาลเฉพาะทางจิตเวช และนักจิตวิทยา

ภายในหอผู้ป่วยได้รับการตกแต่งให้เหมาะกับผู้ป่วยจิตเวช มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดรักษา พร้อมอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน

สถานที่ให้บริการ อาคาร A ชั้นที่ 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

แนะนำห้องพัก

บริการอื่น

บริการรับ-ส่งสนามบิน

บริการการท่องเที่ยว

บริการเครือข่ายต่างประเทศ

ราคาและการชำระเงิน

Royal Suite 2

Royal Suite 2

หน้าแรก  >  ห้องพัก  >  Royal Suite 2

096A1564
096A1572
096A2120
096A2123
096A2124
096A2128
096A2136
096A2141
096A2142
096A2152
096A2158
096A2161
096A2830

Royal Suite 2

ประกอบด้วยห้องผู้ป่วยและห้องรับรองสำหรับแขก โดยแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน อีกทั้งภายในได้รับการตกแต่งอย่างปราณีตและพิถีพิถัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ดังนี้

สถานที่ให้บริการ อาคาร E ชั้นที่ 16

สิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่ใช้สอย 80-95 ตร.ม.​

แนะนำห้องพัก

บริการอื่น

บริการรับ-ส่งสนามบิน

บริการการท่องเที่ยว

บริการเครือข่ายต่างประเทศ

ราคาและการชำระเงิน

Royal Suite 1

Royal Suite 1

หน้าแรก  >  ห้องพัก  >  Royal Suite 1

096A1508
096A1517
096A1526
096A1532
096A1541
096A1545
096A1561
096A1567
096A2138
096A2147
096A2836
E12-5 -45

Royal Suite 1

ประกอบด้วยห้องผู้ป่วยและห้องรับรองสำหรับแขก โดยแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน อีกทั้งภายในได้รับการตกแต่งอย่างปราณีตและพิถีพิถัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน

สถานที่ให้บริการ อาคาร E ชั้นที่ 16

สิ่งอำนวยความสะดวก