บริการพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็ก

หน้าแรก  >  ห้องพัก  > บริการพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็ก

4B_1
4B_2
4B_3
4B_4
4B_5
4B_7
4B_8
4B_9
4B_10

บริการพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็ก

สถานที่ให้บริการ อาคาร B ชั้นที่ 4, 6 และ อาคาร A ชั้นที่ 5, 8

ซึ่งผู้ป่วยเด็กจะได้รับบริการพิเศษ ดังนี้

ขนาดพื้นที่ให้บริการ 33-45 ตร.ม.​

แนะนำห้องพัก

บริการอื่น

บริการรับ-ส่งสนามบิน

บริการการท่องเที่ยว

บริการเครือข่ายต่างประเทศ

ราคาและการชำระเงิน