หอผู้ป่วยจิตเวช

หน้าแรก  >  ห้องพัก  >  Psychiatric-Ward

Mental_room1
Mental_room2
Mental_room3
Mental_room4
Mental_room5
Mental_room6
Mental_room7
Mental_room8
Mental_room9

หอผู้ป่วยจิตเวช

เราพร้อมให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวช ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยห้องผู้ป่วย จำนวน 6 ห้อง เหมาะสำหรับผู้ป่วย อายุ 18 ปีขึ้นไป ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตแพทย์ พยาบาลเฉพาะทางจิตเวช และนักจิตวิทยา

ภายในหอผู้ป่วยได้รับการตกแต่งให้เหมาะกับผู้ป่วยจิตเวช มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดรักษา พร้อมอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน

สถานที่ให้บริการ อาคาร A ชั้นที่ 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

แนะนำห้องพัก

บริการอื่น

บริการรับ-ส่งสนามบิน

บริการการท่องเที่ยว

บริการเครือข่ายต่างประเทศ

ราคาและการชำระเงิน