แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องและการผ่าตัดโรคโพรงประสาทตีบแคบ

  • ดูแลโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลัง
  • แผลเล็กเพียง 0.8 ซม. ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและเสียเลือดน้อยกว่า
  • แม่นยำ เจ็บแผลน้อย กล้องผ่าตัดความละเอียดสูง และผ่าตัดเฉพาะจุด
  • นอน รพ. 1 คืน ฟื้นตัวและกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้น

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง และการผ่าตัดโรคโพรงประสาทตีบแคบผ่านกล้อง
(Endoscopic discectomy & decompression)  นอน รพ. 1 (วัน)

ราคา 289,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้
1. ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ตามที่ระบุเท่านั้น
2. ค่าห้องพักมาตรฐาน (Standard) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน และค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เท่านั้น
3. ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าอุปกรณ์กายภาพ ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) เท่านั้น

*ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการดังนี้
1. ค่าตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องและการผ่าตัดโรคโพรงประสาทตีบแคบ

289,000฿

Loading...