วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

5,000฿

1. ป้องกันไข้เลือดออกทุกสายพันธุ์ได้ 80.2%
2. ป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ 90.4%
3. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 – 60 ปี โดยไม่ต้องเจาะเลือดหาภูมิต้านทานก่อน

ผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันก่อนจะสายเกินไป อายุ 4-60 ปี โดยไม่ต้องเจาะเลือดหาภูมิต้านทานก่อน 

  1. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ จำนวน 2 เข็มราคา 5,000 บาท
  1. ระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 เดือน
  2. ผู้ที่มีโรคประจําตัวที่มีภูมิต้านทานต่ํา ไม่ควรฉีด
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. ผู้ตรวจจําเป็นต้องงดกลุ่มยาแก้แพ้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567