Skip to content

กิจกรรมคุณภาพกับกลุ่มตัวแทนและลูกค้าประกันฯ ใน”วันประกันชีวิตแห่งชาติ” ประจำปี 2559

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

อีกหนึ่งกิจกรรมคุณภาพกับกลุ่มตัวแทนและลูกค้าประกันฯ เนื่องใน”วันประกันชีวิตแห่งชาติ” ประจำปี 2559 โดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิต ฯจ.ระยอง  ในการนี้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พาทีมให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมาย ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงแรมสตาร์  พลาซ่า  ระยอง   ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง , คุณสุรีย์ภรณ์  วีรบวรกุล ผอ.คปภ.ภาค 9 ชลบุรี,คุณพนอจิต  คลอวุฒิเสถียร และคุณประพิมพ์พรรณ  สดใส ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิต จ.ระยอง   รวมทั้งผู้บริหารบริษัทประกันเยี่ยมเยือนบูธ  ทั้งนี้คุณสายชล ปานชุ่มจิตร์ ผจก.ฝ่ายประกันสุขภาพไทย ได้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเพื่อสร้างสรรกิจกรรมดีๆต่อไป ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ  จึงทำให้กิจกรรมสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

แชร์ :