Skip to content

เสื้อจากวัสดุรีไซเคิล

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

BDMS มุ่งมั่นให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานองค์กร เพื่อพัฒนาให้ทัดเทียมระดับสากล โดยแนวทางการพัฒนาของ BDMS มีความสอดคล้องกับเทรนด์โลกยุคปัจจุบันเสมอ แต่จากกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วน รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลต้องตระหนักถึงการปรับตัว เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เดินหน้าไปสู่ทิศทางการเติบโต ภายใต้แนวคิด “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ทำให้ปัจจุบัน BDMS ไม่เพียงมุ่งขยายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่หันมาใส่ใจกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ที่กำลังเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

“หนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนสำคัญ คือ BDMS ตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการดําเนินงานสุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050 โดยการส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดําเนินธุรกิจและสนับสนุนการใช้ พลังงานหมุนเวียน อย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ล่าสุด BDMS และธุรกิจในเครือ ยังยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนไปอีกขั้น ด้วยการกำหนดเกณฑ์ของ Green Healthcare เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านความยั่งยืนสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ถือเป็นแนวทางเพื่อดูแลด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลจอมเทียน ในเครือ BDMS ยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูลและติดตามเรื่องประหยัดพลังงาน บริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสม เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนฯ ไปจนถึงการกำจัดขยะครบวงจรทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะที่ถูกนำไปรีไซเคิล การนำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) มาใช้เป็นพลังงานทางเลือก เป็นต้น

ในรอบปีที่ผ่านมา มีไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมาก ก็คือ การนำขวดพลาสติกมารีไซเคิล พร้อมกับทำเสื้อยืดที่มีความใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้เริ่มผลิตใช้เป็นเสื้อโปโลยูนิฟอร์มของพนักงานโรงพยาบาล ทั้งผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนพนักงานทุกคนภูมิใจและยินดีที่จะร่วมเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆ ในการเติมเต็มภาพใหญ่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

โดยกระบวนการที่ใช้ในการทำเสื้อจากขวดพลาสติก เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมขวดพลาสติกที่ได้รับนำมารีดให้แบนและนำเข้าสู่โรงงานในรูปแบบของแผ่นแบนๆ ต่อมานำขวดพลาสติกมาถูกฉีดให้เป็นชิ้นๆ แล้วทำความสะอาดในอ่างสารเคมีและ ละลาย ฉลากและกาวส่วนที่เหลือถูกนำออกไปฟอกและให้ความร้อนจนน้ำทั้งหมดระเหยไป ให้ความร้อนสะสมของพลาสติกจนถึง 270 องศาเซลเซียส จนละลายของเหลวพลาสติกไหลผ่านตัวกรอง ซึ่งเป็นเหมือนตัวหัวฉีดสเปรย์ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะมีเส้นยาว หลังจากนั้นจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืดให้ความร้อนหรือหลอมรวมและแยกออกมา จนเป็นผ้าฝ้ายที่อ่อนนุ่ม เส้นใยกลายเป็นเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ในที่สุดพร้อมนำไปตัดเสื้อยืดเสื้อผ้าและอุปกรณ์อ่อนนุ่มอื่นๆ ต่อไป

การผลิตเสื้อรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ถือเป็นวิธีที่น่าจะช่วยลดปริมาณของขยะพลาสติกที่สร้างขึ้นในโลกของเรา ทั้งยังช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้เสื้อรีไซเคิลเหล่านี้จะส่งสัญญาณให้กับผู้ผลิตว่ามีการสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับโลก เมื่อความต้องการสำหรับเสื้อรีไซเคิลเพิ่มขึ้น มันจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าในภาพรวม ทำให้มีการปรับเปลี่ยนที่ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

คราวหน้าจะมีเรื่องราวดีๆ อะไร คอยติดตามรับชมกัน ขอบคุณความวางใจให้เราอยู่ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีแก่ทุกคน

แชร์ :