Skip to content

การระบาดของโรคปอดบวม ที่ยังไม่ทราบสาเหตุในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) จังหวัดหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

lung

สรุปสาระสำคัญได้ว่า

  • จากจำนวนผู้ป่วยปอดบวมจากเชื้อไวรัสที่ไม่ทราบชนิด (Pneumonia of Unknown Origin) ระลอกแรก 44 ราย ในเมืองอู่ฮั่น (ประชากร 19 ล้านคน) ของจังหวัดหูเป่ย (ประชากร 58 ล้านคน) มี 11 รายที่ มีอาการหนักมาก ที่เหลืออาการคงที่แล้ว
  • อาการทางคลินิกที่ตรวจพบได้แก่ ไข้ หายใจลำบาก ภาพรังสีปอดแสดงลักษณะปอดบวมสองข้าง
  • มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย 121 คน ทั้งหมดอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิด
  • จนถึงบัดนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อระหว่างคนสู่คน (human-to-human transmission) และ ไม่มีรายงานว่ามีการติดต่อสู่บุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์ (no report so far of transmission to health workers)
  • จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่ถึงปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือการค้า

4 มกราคม 2563 ทางการสิงคโปร์รายงานผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 3 ปี ที่มีอาการป่วยและมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น อย่างไรก็ดีขณะรายงานเด็กมีอาการคงที่ ทั้งนี้ทางการสิงคโปร์กล่าวถึงความกังวลที่ว่าการระบาดอาจจะเกี่ยวเนื่องกับตลาดขายส่งอาหารสด ที่มีการขายทั้งอาหารทะเลและเนื้องู นก เครื่องในกระต่าย และสัตว์ป่าต่างๆ

5 มกราคม 2563 ทางการฮ่องกงได้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นจำนวน 16 ราย เนื่องจากเมืองอู่ฮั่นอยู่ใกล้กับฮ่องกง

สำหรับประเทศไทย อธิบดีกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ทางการจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป และได้มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีหลายสายการบิน และสนามบินที่เตรียมรับ ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต

6 มกราคม 2563 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขตเมือง กรมการแพทย์ และหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กำลังประชุมสรุปสถานการณ์ และจะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติให้ทราบ ทั้งการตรวจคัดกรอง การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย

ที่มา: ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ และการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จึงใคร่ขอความร่วมมือ ในการสอบถามอาการก่อนเข้าพบแพทย์เพิ่มเติมในกรณีดังนี้

  • หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และเหนื่อยหอบ

  • ร่วมกับมีประวัติเดินทางมาจาก เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
ด้วยความปรารถนาดี จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

แชร์ :