Skip to content

โครงการ CSR “ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน”

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นำทีมโดย คุณณิรดา สุขรดาโยธิน หัวหน้าศูนย์ฯ  ทพญ.สุกัญญา กวางทองพานิชย์  ทพญ.ชนันพร นุ่นละออง  และทพญ.ธิดารัตน์ สิงขร ร่วทออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันพร้อมแนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์ธารชีวิตเด็กพัทยา โดยมีเด็กๆกว่า 100 คน ร่วมตรวจสุขภาพฟัน

แชร์ :