Skip to content

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดอบรม iRESCUE “การช่วยชีวิตทางน้ำ” ให้กับสถานประกอบการโรงแรม โรงเรียนในเมืองพัทยา

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

iRESCUE

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาร่วมกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (ทางน้ำ) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดอบรม iRESCUE “การช่วยชีวิตทางน้ำ” ให้กับสถานประกอบการโรงแรม โรงเรียนในเมืองพัทยา เพื่อให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักเรียนที่ประสบเหตุทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น้ำ หรือสระว่ายน้ำในโรงเรียน โรงแรม เป็นต้น

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา ได้มีการจัดการอบรม iRESCUE “การช่วยชีวิตทางน้ำ” ให้กับสถานประกอบการโรงแรม โรงเรียนในเมืองพัทยา โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (ทางน้ำ) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นทีมวิทยากรในการอบรม โอกาสนี้ นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมและกล่าวเปิดการอบรม

“นพ.สีหราช กล่าวว่า เมืองพัทยา นับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ท ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ อันเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางน้ำอยู่บ่อยครั้ง พนักงานโรงแรม หรือรีสอร์ทจะเป็นผู้ใกล้ชิดและเข้าถึงผู้ประสบภัยได้เร็วที่สุด เช่นเดียวกับอุบัติหตุทางน้ำในสระว่ายน้ำตามโรงเรียน ครูพละก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุก่อนใครเหมือนกัน เราจึงเห็นความสำคัญในความปลอดภัยตรงจุดนี้จึงได้จัดการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิต เป็นส่วนช่วยเติมเต็มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชุมชนเมืองพัทยา”

หลังจากนั้นได้มีการอบรมภาคปฏิบัติโดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (ทางน้ำ) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝึกปฏิบัติการทำ CPR คนจมน้ำ ฝึกปฏิบัติการลอยตัว โดยใช้อุปกรณ์ และไม่ใช้อุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติตะโกน โยน ยื่น ฝึกปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 70 ท่าน

โครงการ iRESCUE เป็นโครงการที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมมีความสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิต เป็นส่วนช่วยเติมเต็มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชุมชนเมืองพัทยา

แชร์ :