Skip to content

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและเราทุกคนช่วยลดโลกร้อน

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

ทุกคนคงจะตระหนักถึงปัญหาใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ นั่นก็คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่กระจายความเสียหายไปทั่วทุกหย่อมหญ้า และค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรงและสร้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือระดับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ทั้งนี้สาเหตุของโลกร้อนหลัก ๆ มาจากน้ำมือมนุษย์เรานั่นเอง

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยการริเริ่มปลูกฝังให้กับคนในองค์กร และก้าวออกไปสู่ชุมชนภายนอก เรามุ่งผ่านเกณฑ์ Green Healthcare ในปี 2030 และตั้งเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมปี 2050

ทั้งนี้เรายังสนับสนุนพลังงานทางเลือกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทางโรงพยาบาลติดตั้งบริเวณลานจอดรถข้างอาคาร A โดยปีที่ผ่านมา เราวัด Carbon Footprint Solar Rooftop (อัตราการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้เทียบเท่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้) GHG Reduct 661,278.38 tCO2eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 901.78 ต้น และสนับสนุนพลังงานไฟฟ้า โดยได้จัดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีพันธกิจที่สำคัญในการขยายสังคมของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้เติบโตขึ้น ซึ่งเราวัด Carbon Footprint EV Charger GHG Reduct 63.26 tCO2eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2,217 ต้น

อีกหนทางที่ช่วยได้อย่างดีคือ การร่วมคิด ร่วมทำ สู่ความยั่งยืนเพื่อโลก เพราะวิถีชีวิตของเราส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลก การรีบตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมจึงมีความสำคัญ ราว 2 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมาจากภาคครัวเรือนหรือระดับบุคคล และภาคพลังงาน อาหาร และการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิต ต่างก็มีส่วนปล่อยมลพิษประมาณร้อยละ 20 ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงสามารถสร้างความแตกต่างได้ ตั้งแต่ ไฟฟ้าที่เราใช้ ไปจนถึงวิธีการที่เราเดินทาง แม้กระทั่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารเองก็ตาม

หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำตามวิธีลดโลกร้อนให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เชื่อว่าจะสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ไม่มากก็น้อย แต่ถ้าเราทำคนเดียวอาจไม่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัด แนะนำให้บอกต่อวิธีลดโลกร้อนเหล่านี้ให้กับคนในบ้าน เพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมงาน และคนรอบ ๆ ตัว โลกของเราจะสามารถกลับสู่สภาวะอยู่รอดได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน

แชร์ :