Skip to content

Green Hospital : Alternative Energy EV Charger

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะเรือนกระจก อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม และมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการใช้รถยนต์ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ทำให้พลังงานขาดแคลนและมีจำนวนจำกัด รวมไปถึงปัญหาการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ก่อมลพิษทางอากาศ-ทางเสียงที่จะส่งผลให้ทำให้สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนถูกทำลายไปเรื่อยๆ

หลายๆ ประเทศจึงมีมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงลดอัตราการนำเข้าของเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้หันมาสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสร้างพลังงานทดแทนขึ้นในรถยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และนำมาซึ่งการสร้าง คิดค้น พร้อมทั้งพัฒนา “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่มาช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษต่างๆ และดีต่อสุขภาพของประชากร เพราะไม่มีเครื่องยนต์ที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่จะก่อให้เกิดมลภาวะสู่ชั้นบรรยากาศ เรียกได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยทำให้บรรยากาศบนท้องถนนดูโล่ง โปร่งสบายขึ้น เป็นการช่วยลดมลพิษทางเสียง-ทางอากาศ เรียกได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้สนับสนุนพลังงานทางเลือกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า โดยได้จัดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในนามของ EleX by EGAT ซึ่งครบรอบ 2 ปีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการขยายสังคมของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้เติบโตขึ้น ซึ่งในครึ่งปีที่ผ่านมา (มค.-มิย.) เราวัด Carbon Footprint EV Charger (อัตราการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้เทียบเท่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้) GHG Reduct 39.62 tCO2eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1,389 ต้น

นั่นคือการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ที่ได้มีพัฒนาเพื่อช่วยในการลดโลกร้อนและลดภาวะต่างๆ อันก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมแห่งการประหยัดพลังงาน ช่วยเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ไม่ต้องเผชิญกับมลภาวะทางเสียงหรือมลภาวะทางอากาศทำให้ป่วยง่าย มีความเครียดสูง ร่างกายไม่แข็งแรง เพื่อตอกย้ำให้เห็นความสำคัญการรักษาสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ดีที่สุด อีกทั้งยังช่วยในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกันอีกด้วย

แชร์ :