Skip to content

รพ.กรุงเทพพัทยา รับรางวัล Customer Centric Gold Award จากเมืองไทยประกันชีวิต

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

CCGA3

เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัล Customer Centric Gold Award ให้กับ รพ.กรุงเทพพัทยา ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านสุขภาพ

CCGA1

วันที่ 21 กันยายน 2565 พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน์ รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา ได้เข้ารับรางวัล Customer Centric Gold Award ในงาน MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้

CCGA2

ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญอย่างเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นจุดศูนย์กลางอย่างมีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ และพร้อมที่จะมุ่งพัฒนาการบริการด้านสุขภาพต่อไป โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นเป้าหมายสูงสุด

CCGA6

แชร์ :