Skip to content

BDMS Eastern Trauma Network’23

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network’23 ใน หัวข้อ “Update Trends in Management of Trauma Care 2023” วันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอมารี พัทยา

โดย นพ.เสกสิทธิ์ สุทธิโส Trauma Director โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นพ.สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์ ในเครือ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่าย การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ส่งต่อข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการดูแล รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป

แชร์ :