Skip to content

โรคไข้เลือดออก Denque Hemorrhagic Fever

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

โรคไข้เลือดออก Dengue Hemorrhagic Fever

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มียุงลายเป็นภาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการโรคไข้เลือดออก

 • ไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38.5°C เบื่ออาหาร อาเจียน
 • ผื่นจุดสีแดง หรือจุดเลือดออกเล็ก ๆ ขึ้นตามลำตัว แขน ขา หรือถ่ายอุจจาระดำ
 • มีภาวะช็อค เมื่อไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว
 • ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

การรักษาไข้เลือดออก

 • ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล
 • ห้ามใช้ยาในกลุ่มที่ไม่ใช้สเตอรอยด์ (NSAIDS) เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโปรเฟน
 • เมื่อกินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

3 เก็บป้องกันโรคไข้เลือดออก

 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่มีบริเวรอับทึบให้ยุงลายอาศัย
 2. เก็บเศษขยะ เศษภาชนะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 3. เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำต้องปิดฝาป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยเฉพาะตอนกลางวันช่วยป้องกันได้ 3 โรค

 1. โรคไข้เลือดออก
 2. โรคไข้ซิกา
 3. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โบรชัวร์ไข้เลือดออก

 

วัคซีนไข้เลือดออก

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง