Skip to content

ไข้เลือดออกเชื้อไวรัสแดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever)

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เด็งกี่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus)  มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการ

  • ไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38.5o C เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน
  • ผื่นจุดสีแดง หรือจุดเลือดออกเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว แขน ขา หรือถ่ายอุจจาระดำ
  • มีภาวะช็อค เมื่อไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว
  • ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

การรักษา

  • ให้ยาลดไข้ *ห้ามใช้แอสไพริน
  • ดื่มน้ำมากๆ หรือดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า

ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึม กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น เมื่อไข้ลด ให้รีบส่ง รพ. ทันที

การป้องกัน

  • เมื่อมีอาการน่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน
  • ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยเฉพาะเวลากลางวัน
  • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง

Dengue th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 038 259  999
ข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนไข้เลือดออก

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง