ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อาคาร A ชั้น 1

วันจันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรมทั่วไป โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการทั้งคนไข้นอกและคนไข้ในโดยทีมศัลยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง

 

  • General surgery
  • Onco surgery
  • Hepatobilliary
  • Vascular surgery
  • Pediatric surgery
  • Minimally invasive surgery

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Sleeve Gastrectomy : Bangkok Hospital Pattaya [ SubThai ]

การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยวิธี Laparoscopic sleeve gastric bypass เป็นวิธีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก

Testimonial : ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

คนไข้มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบากขึ้นมาโดยฉับพลัน และไม่ทราบสาเหตุ หลังจากพบแพทย์ถึงรู้ว่าตนเองมีภาวะปอดรั่วและอาการไม่ดีขึ้น หมอจึงแนะนำให้ทำการผ่าตัดแผลเล็กเพื่อเย็บรอยรั่วที่ปอด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กฤษฎา บุญประเสริฐ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
กุมารศัลยศาสตร์
นพ. ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ณฐพล สุโภไควณิช
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ณัฐพล วรรณสีปี
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ตระการ ไชยวานิช
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ธิติ วีระถาวร
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. นิมิต พูลวิทยกิจ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ประทีป ตังติสานนท์
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
เวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยศาสตร์
นพ. ประเสริฐ ปริธัญ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. พีรพล ทรายสุวรรณ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์