เนื้องอก

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  เนื้องอก

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ : 

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Sleeve Gastrectomy : Bangkok Hospital Pattaya [ SubThai ]

การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยวิธี Laparoscopic sleeve gastric bypass เป็นวิธีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กฤษฎา บุญประเสริฐ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
กุมารศัลยศาสตร์
นพ. ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ณฐพล สุโภไควณิช
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ณัฐพล วรรณสีปี
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ตระการ ไชยวานิช
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ธิติ วีระถาวร
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. นิมิต พูลวิทยกิจ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ประทีป ตังติสานนท์
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
เวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยศาสตร์
นพ. ประเสริฐ ปริธัญ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. พีรพล ทรายสุวรรณ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์