แผนกโภชนบำบัด

อาคาร B ชั้น 3

วันจันทร์ - วันอาทิตย์
08:30 - 16:00 น.

แผนกโภชนบำบัด เปิดบริการให้คำแนะนำและปรึกษาทางโภชนาการโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการรับรองของประเทศไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  นักกำหนดอาหารจะให้คำแนะนำในการใช้อาหารช่วยบำบัดโรค( โภชนบำบัด)  เนื่องจากโรคทางโภชนาการเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของคนทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรัง เช่น  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เป็นต้น อาหารจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคร่วมกับการรักษาของแพทย์  นักกำหนดอาหารจะประเมินและให้คำแนะนำแผนการบำบัดทางโภชนาการเฉพาะบุคคลที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับประทานอาหาร โดยใช้หลักโภชนบำบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) และกระบวนการดูแลด้านโภชนาการ (Nutrition Care Process)อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  • มีการให้โภชนบำบัดเป็นรายบุคคล ด้วยอัตราค่าบริการที่เป็นมิตรดุจญาติพี่น้อง ทั้งในผู้ป่วยใน (IPD)  และผู้ป่วยนอก (OPD) ที่แพทย์และทีมสุขภาพส่งปรึกษานักกำหนดอาหาร ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ยังสามารถดูแลตนเองได้และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการพึ่งพาจากญาติ
  • มีบริการที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการได้ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงาน 08.30-16.00 น.(ไม่มีพักเที่ยง)ของทุกวัน  และให้บริการถึงห้องผู้ป่วย และที่ OPD ต่างๆ โดยนักกำหนดอาหารเป็นผู้ไปหาผู้ป่วยและลูกค้าเอง  ผู้ป่วยIPD จะได้รับการดูแลภายใน 24 ชม.หลังได้รับเคส และผู้ป่วยจะได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจำหน่ายกลับบ้าน  ส่วนลูกค้าที่ OPD จะได้รับการดูแลทันทีหลังได้รับแจ้งเคส
  • มี food model ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้เห็นและเรียนรู้สัดส่วนจากขนาดจริง
  • มีเอกสารคำแนะนำให้ ทั้งแบบ offline และเอกสารที่สแกนผ่านทาง QR Code (บางกลุ่มโรค)
  • มีบริการทำ meal plan และตัวอย่างรายการ ในราคาย่อมเยาว์
  • มีบริการหลังให้คำแนะนำ  หลังได้รับคำแนะนำการดูแลด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหารไปแล้ว หากมีข้อซักถามเพิ่มเติมผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์สอบถามนักกำหนดอาหารได้ในช่วงเวลา 08.30-16.00 น. ของทุกวัน
  • พิเศษ ในผู้ป่วยน้ำหนักเกิน ที่ต้องการคำแนะนำและต้องการได้รับการการติดตามอย่างใกล้ชิดจากนักกำหนดอาหาร  แผนกโภชนาการมีโปรแกรม “weight control program “ เป็นโครงการทำร่วมกับศูนย์เบาหวาน ผู้ป่วยจะได้ Personal meal plan, Dynamic diet menu,ปรึกษาได้ ผ่านทาง Line official และมีการแปรผลพลังงาน สารอาหารต่างๆให้