ศูนย์โรคไต และ ไตเทียม

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์โรคไตและไตเทียม

อาคาร C ชั้น 3

วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น. ในวันที่มี 2 รอบ
และ 07.00 - 20.00 น. ในวันที่มี 3 รอบ

ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤต โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการดูแลรักษา ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ โดยการดูแลของทีมแพทย์ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 • การฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบธรรมดา (Conventional Intermittent Hemodialysis)
 • การฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)
 • การฟอกเลือดเป็นช่วงแบบยืดระยะเวลา (Sustained Low Efficiency Hemodialysis, SLED )
 • การฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy , CRRT)
 • การกรองพลาสมา (Plasmaperesis)
 • การผ่าตัดเตรียมเส้นสำหรับฟอกเลือด โดยศัลยแพทย์ชำนาญการด้านหลอดเลือดสำหรับฟอกไต ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
 • สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์
  • ห้องเดี่ยว สำหรับฟอกเลือด 12 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • ขนาดพื้นที่ห้องที่กว้างขวาง
  • เตียงไฟฟ้า ผู้ป่วยสามารถปรับขึ้น-ลงได้
  • ทีวี ที่มีบริการหลายภาษา
  • โซฟาขนาดใหญ่และพื้นที่ ให้ญาติที่มาเฝ้าขณะฟอกเลือดภายในห้องฟอกเลือด
  • ปุ่มกดเรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ภายในห้องฟอกเลือด
  • ห้องรับรองสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ระหว่างรอเข้าห้องฟอกเลือด ที่เป็นสัดส่วน พร้อมสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน เช่น ไมโครเวฟ, โทรทัศน์, น้ำร้อนน้ำเย็น, อุปกรณ์รับประทานอาหาร, โต๊ะรับประทานอาหาร, หนังสือพิมพ์, มุมกาแฟ
 • การประเมินและการให้คำแนะนำเรื่องอาหารและการควบคุมน้ำโดยนักโภชนาการ ให้บริการถึงห้องฟอกเลือด
 • ประเมิน ให้คำปรึกษา จ่ายยา แนะนำถึงการใช้ยา รวมถึงทบทวนการใช้ยาอย่างละเอียดโดยเภสัชกร ให้บริการถึงห้องฟอกเลือด
 • ให้ความรู้และสอนสุขศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ประเมินติดตามคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ
 • กลุ่มมิตรภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มารับบริการฟอกเลือด แบ่งปันประสบการณ์ ให้กำลังใจกับสมาชิกในกลุ่ม
 • ผู้รับบริการสามารถชำระค่าใช้จ่ายที่ห้องฟอกเลือด โดยจะมีเจ้าหน้าที่การเงินมาบริการถึงห้องฟอกเลือด
 • ทีมล่ามหลายภาษาในการช่วยประสานงานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ฝ่ายประสานงานประกันต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
 • บริการรถรับส่งจากที่พักมาโรงพยาบาล (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
  • สิทธิ์ประกันสังคม
  • สิทธิ์เบิกตรงสวัสดิการราชการ กรมบัญชีกลาง
  • สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ
  • สิทธิ์ประกันสุขภาพไทยที่ครอบคลุมการฟอกเลือด
  • สิทธิ์ประกันสุขภาพต่างประเทศที่ครอบคลุมการฟอกเลือด
  • ผู้รับบริการชำระค่าใช้จ่ายเอง

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : คุณอาจไม่รู้ว่าคุณเป็น"นิ่ว" (การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก)

คนไข้มีอาการตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน หาหมอที่อื่นแล้วก็ไม่หาย จนต้องเปลี่ยนมารักษาที่รพ.กรุงเทพพัทยา และแพทย์เฉพาะทางของเรา..ตรวจพบว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการของ "นิ่ว"

ศักยภาพความพร้อมศูนย์ไตเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา (Hemodialysis Center)

ศูนย์ไตเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. สรรพวีร์ ประสิทธิรัตน์
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
พญ. บุปผา โชคช่วยพัฒนากิจ
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
นพ. อรรถกร กิระกุล
อายุรศาสตร์