การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์โรคไต และ ไตเทียม)

เทคโนโลยี

 • Fresenius รุ่น 4008S นำเข้าจากประเทศเยอรมันนี
 • Nikkiso รุ่น DBB-27 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
 • Fresenius รุ่น 5008 นำเข้าจากประเทศเยอรมันนี
 • Nikkiso รุ่น DBB-07 On-line Hemodiafiltration นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ที่มีหลากหลายตามความเหมาะสมสำหรับผู้รับการฟอกเลือดแต่ละบุคคล

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง (Ultrapure Reverse Osmosis water)ในการฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง(On-line Hemodiafiltration) รวมถึงมีระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

การรับรองมาตรฐานสากล The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ได้รับการตรวจรับรองโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา

 • ระบบควบคุมการติดเชื้อภายในศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากล
 • เครื่องไตเทียมแยกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis)
 • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ (RO portable) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis)
 • อุปกรณ์และยาในการช่วยชีวิต รวมถึงมีระบบดูแลคนไข้ในภาวะฉุกเฉิน และมีการประเมินในคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส ที่จะมาโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
 • รถช่วยฟื้นคืนชีพ( Emergency)
 • เครื่องกระตุกหัวใจ( Defibrillator)
 • เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG Monitor)
 • เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย (Pulse Oximeter)

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : คุณอาจไม่รู้ว่าคุณเป็น"นิ่ว" (การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก)

คนไข้มีอาการตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน หาหมอที่อื่นแล้วก็ไม่หาย จนต้องเปลี่ยนมารักษาที่รพ.กรุงเทพพัทยา และแพทย์เฉพาะทางของเรา..ตรวจพบว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการของ "นิ่ว"

ศักยภาพความพร้อมศูนย์ไตเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา (Hemodialysis Center)

ศูนย์ไตเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ชานน อยู่เย็น
อายุรศาสตร์
นพ. ธนากร อรุณงามวงศ์
อายุรศาสตร์
นพ. ธัญฤทธิ์ วัฒนะ
อายุรศาสตร์
นพ. นราวิชญ์ สมพรไพลิน
อายุรศาสตร์
นพ. ประสิทธิ์ วงษ์จารุพงษ์
อายุรศาสตร์
นพ. ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ
อายุรศาสตร์
นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. พัสกร สรัคคานนท์
อายุรศาสตร์
นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. ภูธเรศ จตุรนต์รัศมี
อายุรศาสตร์