ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อาคาร A ชั้น 1

วันจันทร์ - อาทิตย์
ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นโรงพยาบาลแรกที่ผ่านการรับรองเป็น “ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บประเทศไทยในระดับ 2” (Trauma Center Level 2) ที่ให้การบริบาลระดับตติยภูมิครบวงจร (Comprehensive advance tertiary care) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อความพร้อมในการวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที มั่นใจตลอดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และพยาบาลชำนาญการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงตามมาตรฐาน CAMTS GLOBAL  

ระหว่างการนำส่งผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ระยะทางการเคลื่อนย้าย สภาพร่างกายของผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ หรือแม้แต่ศูนย์รองรับผู้ป่วยต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีมาตรฐาน CAMTS GLOBAL  (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global)  เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความปลอดภัยสูงสุดที่ทั่วโลกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็น

  • ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรเฉพาะทาง เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
    พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว 
  • การเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังโรงพยาบาลหนึ่งด้วยรถพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • ระบบทางด่วนพิเศษ เพื่อดูแลแบบเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้การรับรอง “ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 2” ตรวจรับรองโดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย [Royal College of Surgeons of Thailand] ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บสำหรับประเทศไทย” เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตามแผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข (พบส.) เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560 เป็นต้นไป)

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็น 1 ใน 13 โรงพยาบาล เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรอง “มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก CAMTS GLOBAL  (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global) ภายใต้บริการ BDMS EMERGENCY SERVICES (BES)

เราตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างปลอดภัย ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่เกิดความผิดพลาดสำคัญ

ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างนำส่งโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรเฉพาะทาง รวมถึงรถพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจาก JCI (Joint Commission International, USA) เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น

  • รถอภิบาลผู้ป่วยหนักเคลื่อนที่ (Mobile CCU/ ICU)

รถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ซึ่งเป็นรถพยาบาลที่ปรับแต่งเป็นพิเศษ มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างครบครัน เช่น เครื่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ (CPR Device) เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ให้ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์การให้สารน้ำทางเส้นเลือด เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ และยาที่จำเป็น พร้อมทั้งทีมแพทย์ และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้การรักษาและทำหัตถการแก่ผู้ป่วยในรถได้ทันที ตั้งแต่รับผู้ป่วยและในขณะเคลื่อนย้ายจนถึงโรงพยาบาล

  • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Helipad)

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ด้วยความพร้อมของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และห้องเตรียมผู้ป่วยสำหรับการเคลื่อนย้ายทางอากาศที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล สามารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุในสถานที่ห่างไกล มายังโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ห้องฉุกเฉิน (Emergency Room: ER)

ทีม Emergency ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ห้องฉุกเฉินขนาด 14 เตียง ห้อง CPR 1 เตียงและห้องหัตถการเล็ก 1 เตียง สามารถรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ได้อย่างเพียงพอ

  • ห้องผ่าตัด (Operating Room: OR)

ห้องผ่าตัดที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่าตัด ทีมศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัด ห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้อ 100% ที่เน้นความสะอาดถึงระดับมาตรฐานสากล  รวมถึงการภาตัดในภาวะฉุกเฉินนเร่งด่วนด้านการบาดเจ็บ  เช่น Tevar, Neuro Intervention, Embolization

TEVAR : Thoracic Endovascular Aortic Aneurysm Repair : การผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือดแดง  เป็นการรักษาโรคหลอดเลือดแดง ใหญ่โป่งพองด้วยการใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์เข้าไปแทนส่วนของหลอดเลือดที่ โป่งพองเพื่อป้องกันการปริแตกของหลอดเลือดโดยที่ส่วนของหลอดเลือดโป่งพองยังคงอยู่

INR : Neuro –Vascular Intervention การบริการตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการตรวจระบบหลอดเลือดด้วยรังสี 

Embolization คือ การอุดหลอดเลือดหรือลดการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือด (1 เส้นหรือมากกว่า) ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกาย โดยแพทย์จะใส่สารอุดหลอดเลือดผ่านสายสวน (catheter) เข้าไปจนถึงบริเวณปลายสายซึ่งเป็นตำแหน่งในบริเวณหลอดเลือดหรือใกล้เคียงบริเวณหลอดเลือดที่ต้องการอุด 

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cath Lab คือ ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization) สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ใช้เพื่อวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การตีบตันของหลอดเลือด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (Interventional Cardiologist) ภายใต้การควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับสากล พร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง   

     ECMO : extra corporeal membrane life support (ECLS) คือเครื่องมือที่ใช้ทดแทนการทำงานของปอดและหัวใจที่ทำงานผิดปกติจนไม่สามารถประคับประคองด้วยยาและเครื่องช่วยหายใจ เพื่อรอให้หัวใจและปอดได้รับการรักษาจนกระทั่งกลับมาทำงานเป็นปกติ โดยเครื่องจะทำหน้าที่ปั๊มเลือดทดแทนการบีบตัวของหัวใจร่วมกับทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนทดแทนปอด คือจะนำเลือดออกจากตัวของผู้ป่วยมาผ่านเครื่องปั๊ม (ทำหน้าที่แทนหัวใจ) แล้วนำไปฟอกผ่านปอดเทียม เติมออกซิเจน และนำคาร์บอนไดออกไซด์ออก (ทดแทนปอด) ก่อนนำเลือดดีกลับเข้าสู่ร่างกาย โดยอาศัยหลักการเดียวกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม (cardiopulmonary bypass machine) โดยแพทย์จะสอดใส่ท่อ cannula เข้าบริเวณหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่บริเวณขาหรือคอ

ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤต ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากทางแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษในการติดตามอาการ และรักษาผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤต อย่างปลอดภัย

ดูแลผู้ป่วย ทั้งอายุรกรรม และศัลยกรรมที่มีภาวะวิกฤตตามระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามี 3 ระบบทางด่วนฉุกเฉินเพื่อรองรับนาทีวิกฤตของ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ระบบทางด่วน สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขั้นวิกฤต  ที่จำเป็นต้องได้รับการประเมิน  การจัดการและการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วย พ้นภาวะวิกฤต และช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ

ระบบทางด่วน สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขั้นวิกฤต ที่จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต และช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ

ระบบทางด่วนช่วยชีวิตผู้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ให้ได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด โดยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเวลาสั้นที่สุด คือโอกาสรอดสูงสุด

ระบบทางด่วนสำหรับช่วยชีวิตและลดความพิการ ผู้มีอาการผิดปกติทางหลอดเลือดสมอง โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญโรคทางสมองและระบบประสาท พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. คุณากร วงศ์ทิมารัตน์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. ชานนท์ พากเพียร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ณหทัย จงประสิทธิ์กุล
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. ณัฏฐ์ จักร์ขจรวัฒน์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ณัฐพงศ์ ทรัพย์สาร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ธราธร ดุรงค์พันธุ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. นิพนธ์ สิงห์คำ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. พิรญาณ์ อุ่นชื่น
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน