ศูนย์เต้านม

หน้าแรก  >  บริการ  > ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์เต้านม

อาคาร E ชั้น 2

วันเสาร์ – จันทร์ 08.00 – 16.00 น.
วันอังคาร – ศุกร์ 08.00 – 18.00 น.

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมนับว่าเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การรักษาจะได้ผลออกมาดีเมื่อการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะต้น ๆ

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความพร้อมในเรื่องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและการดูแลรักษาสุขภาพทางเต้านมรอบด้าน ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยทีมแพทย์ครบวงจร รวมถึงการรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมขึ้นใหม่หลังจากผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม เพื่อช่วยทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ย่างมั่นใจและเป็นปกติสุข มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาเต้านม ไม่ใช่แค่มะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่รวมถึงการรักษาดูแลรักษาเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง อาการเจ็บเต้านม ถุงน้ำที่เต้านม และมีปัญหาอื่นๆ สามารถเจาะชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้องอกหรือกลุ่มหินปูนผิดปกติ ขนาดเล็กมาก  เพื่อตรวจวินิจฉัยได้ทันที  หากตรวจพบความผิดปกติ

  1. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และความเสี่ยงทางพันธุกรรม (Breast Cancer Screening and Genetic Testing – BRCA1&2)
  2. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเต้านม (Diagnosis and Treatment of Breast Diseases) ทั้งโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) และโรคทางเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Breast Disease)
  3. การตกแต่งและเสริมสร้างเต้านม (Breast Reconstruction)

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : มะเร็งเต้านมในยุค COVID-19

ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า “ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ของผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ 1” เราจึงควรตระหนักถึงอันตราย และศึกษาวิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคร้ายชนิดนี้

Lady Smart Talk : มะเร็งเต้านม สารพัดความกังวลของผู้หญิง

พูดคุยเรื่องสุขภาพ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รพ.กรุงเทพพัทยา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ฐาปนัสม์ ลิขิตมาศกุล
ศัลยศาสตร์
นพ. นรชัย ช่วงรังษี
ศัลยศาสตร์
พญ. เพียงแข ภาคพิบูลย์
ศัลยศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น