การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์เต้านม)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์เต้านม)

การรักษา

เทคโนโลยี

  • ทำไมต้องตรวจ Mammogram 3 มิติ (Digital 3D Tomosynthesis)
  • ภาพที่ได้เป็นภาพ 3 มิติ มีความละเอียดสูง สามารถวินิจฉัยรอยโรคที่สังสัยเป็นมะเร็งเต้านมได้ชัดเจน และเร็วยิ่งขึ้นตั้งแต่ขนาดยังเล็ก
  • ไม่เจ็บหรือเจ็บเล็กน้อย โดยเครื่องลดการกดทับเต้านม
  • สามารถใช้เจาะชิ้นเนื้อจากบริเวณรอยโรคที่มีขนาดเล็กมากเช่น กลุ่มหินปูนผิดปกติ
  • สามารถตรวจ และวินิจฉัยได้ทันที ไม่ต้องรอนาน

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : มะเร็งเต้านมในยุค COVID-19

ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า “ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ของผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ 1” เราจึงควรตระหนักถึงอันตราย และศึกษาวิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคร้ายชนิดนี้

Lady Smart Talk : มะเร็งเต้านม สารพัดความกังวลของผู้หญิง

พูดคุยเรื่องสุขภาพ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รพ.กรุงเทพพัทยา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ฐาปนัสม์ ลิขิตมาศกุล
ศัลยศาสตร์
นพ. นรชัย ช่วงรังษี
ศัลยศาสตร์
พญ. เพียงแข ภาคพิบูลย์
ศัลยศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น