การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ)

การรักษา

เทคโนโลยี

เป็นการส่องตรวจเพื่อเข้าไปฉีดสีเพื่อดูทางเดินน้ำดีผ่านภาพเอกซเรย์ ผู้ป่วยจะได้รับการส่องตรวจทางปากเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น และฉีดสีผ่านเข้าท่อน้ำดี เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด เช่นใส่ท่อระบายน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง หรือเกี่ยวนิ่วในท่อน้ำดีออกเป็นต้นเป็นต้น

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

มะเร็งตับมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจมักจะเพราะมีอาการผิดปกติหรือโรคลุกลามไปมากแล้ว พอวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับจริง ก็มักเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน!

The Doctors : การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร

มาทำความรู้จักกับแบคทีเรีย H. Pylori ต้นเหตุของโรคกระเพาะอาหาร และอื่นๆ ว่าร้ายกว่าที่คิด.. แค่ไหน อย่างไร

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
นพ. สมโภช แซ่ลี้
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
นพ. สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ศัลยศาสตร์
พญ. จารุวรรณ จันทรประไพวัลย์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
พญ. วรรณภา ใจน่าน
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์