ปวดหู

การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ หู คอ จมูก)

ปวดหู

เทคโนโลยี

การตรวจกล่องเสียงและหลอดลมส่วนต้นด้วยกล้องขนาดเล็ก สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ เช่น เสียงแหบ เจ็บคอเรื้อรัง หายใจลำบาก เนื้องอกและมะเร็ง

การตรวจช่องจมูก และลำคอบริเวณหลังโพรงจมูกด้วยกล้องขนาดเล็ก สามารถให้การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ เช่น อาการคัดจมูก หวัดเรื้อรัง เลือดกำเดาไหล ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก

เป็นการตรวจด้วยกล้องชนิดเดียวกับที่ใช้สำหรับการผ่าตัด ซึ่งมีความคมชัดและมีความละเอียดสูงแสดงภาพเป็นแบบ 3 มิติ ทำให้สามารถให้การตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา อาการหูอื้อ การติดเชื้อในหูชั้นนอกและชั้นกลาง หูน้ำหนวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการรักษาด้วยการใช้คลื่นวิทยุ ปล่อยเข้าไปในบริเวณเนื้อเยื่อ ที่อุดกั้นทางเดินหายใจ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. จักรพงษ์ จิรประภาพร
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ตรีวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ธนพัฒน์ ทิพยมนตรี
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. นิคม มีอินทร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ภัทร ลำดับพงค์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. อังกูร อนุวงศ์
-
พญ. กนกภรณ์ สารสิทธิธรรม
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. นุชรัตน์ พฤกษบูรณ์โกศล
โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ. พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
โสต ศอ นาสิกวิทยา