การรักษาและเทคโนโลยี (อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (เบาหวาน)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  การรักษาและเทคโนโลยี (อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (เบาหวาน))

การรักษา

โปรแกรมการควบคุมอาหารและลดน้ำหนัก, การรับประทานยาเพื่อลดน้ำตาลในเลือดม การควบคุมและรักษาโรคเบาหวานด้วย INSULIN PUMP และ GLUCOSE SENSOR

เทคโนโลยี

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : เบาหวานลงไต ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ประสบการณ์ตรงจากคนไข้โรคเบาหวานที่เป็นมานานกว่า 20 ปี ส่งผลให้เกิดภาวะของโรคแทรกซ้อนขึ้น นั่นก็คือ..ภาวะของเบาหวานลงไตในระยะสุดท้าย ทำให้คนไข้ต้องมารับการฟอกไต

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. บวรคุณ ตันติวุฒิกุล
อายุรศาสตร์
พญ. กานต์สิรี ปาริยกร
อายุรศาสตร์
พญ. ปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม
อายุรศาสตร์
พญ. รุจิเรข ธรรมเจริญ
อายุรศาสตร์