Skip to content

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

31 พฤษภาคม ของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม ของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลกผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะบุหรี่ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว เกิดการตีบตันทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็งกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ เช่น

คาร์บอนมอนอกไซด์ สาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ

นิโคติน ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจ เต้นเร็วกว่าปกติ และไม่เป็นจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพิ่มไขมันในเส้นเลือด

ทาร์ เป็นสารก่อมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปอด กล่องเสียง  หลอดลม  หลอดอาหาร  ไต กระเพาะปัสสาวะ

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้

อ่านกลยุทธ์รับมือการเลิกสูบบุหรี่ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง