Skip to content

โรคหลอดเลือดหัวใจคืออะไร?

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากเส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงหัวใจตีบหรืออุดตันจากไขมัน เส้นเลือดจึงต้องทำงานหนัก เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจให้ได้เพียงพอ

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ อาจจะรวมถึง

 • เจ็บหน้าอก
 • หายใจถี่
 • ปวดแน่นหน้าอก
 • ปวดขากรรไกร ปวดร้าวไปที่แขน
 • ปวดแสบปวดร้อนตรงลิ้นปี่หรือท้องส่วนบน
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • เหงื่อออกมาก
 • หมดสติ

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้?

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เช่น
 • อายุ
 • เพศชาย หรือหญิงในวัยหมดประจำเดือน
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

แต่ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้ เมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรหันมาใส่ใจและปรับเปลี่ยน

 ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ เช่น
 • โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นในการสูบฉีดเลือด แรงดันเลือดสูงจะทำลายหลอดเลือดโดยตรง ทำให้รอยโรคก่อตัวง่ายขึ้น
 • โรคเบาหวาน เบาหวานเกิดจากการสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเนื้อเยื่อไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินไป จนไปทำลายหลอดเลือดและเส้นประสาท
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงเกินไป จะก่อให้เกิดการตีบของหลอดเลือด
 • การไม่ออกกำลังกาย การใช้ชีวิตที่ไม่ทำกิจกรรมหรือไม่ออกกำลังกายจะส่งเสริมให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายขึ้น
 • ภาวะอ้วน คนที่มีไขมันเกิน โดยเฉพาะอ้วนลงพุง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ถึงแม้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยก็ตาม

 การวินิจฉัยและรักษา

 1. วิธีวินิจฉัย โรคหลอดเลือดหัวใจ
 2. มีทางเลือกในการรักษาอย่างไรบ้าง?
 3. แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการรักษา
 4. ความก้าวหน้าในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
 5. โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้
 6. ปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน จากการทำหัตถการขยายหลอดเลือด
 7. ยาที่ใช้หลังการทำหัตถการขยายหลอดเลือด
 8. การปรับพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

แชร์ :