Skip to content

“ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาทัน” ตรวจสุขภาพ “ตับ” ของคุณด้วยเครื่อง FibroScan

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ตับ มีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย นอกจากตับจะทำหน้าที่สังเคราะห์ และหลั่งเอ็นไซม์ เพื่อช่วยในการย่อยและการดูดซึมแล้ว ตับยังทำหน้าที่เป็นที่เก็บ และกำจัดสารพิษอีกด้วย ตับเป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบทางลบได้ง่าย สามารถถูกทำลายโดยสารพิษ , มลพิษ , ความเครียด , ความไม่สมดุลย์ของสารอาหาร , คุณภาพของอาหารไม่เพียงพอ รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้ตับเสื่อมสภาพได้ง่าย

หน้าที่ของตับ

  • ตับเป็นอวัยวะที่สร้างสารต่างๆที่สำคัญ เช่นไข่ขาวหนือ albumin ช่วยอุ้มน้ำให้อยู่ในหลอดเลือด หากไข่ขาวในเลือดต่ำจะทำ ให้เกิดอาการบวมเท้า ท้องมาน
  • ตับเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำดี และเกลือน้ำดีเพื่อช่วยย่อยสลายไขมัน โดยน้ำดีจะถูกขับออกทางเดินอาหารทำให้อุจาระสีเหลือง หากทางเดินน้ำดีอุดตันอุจจาระจะมีสีขาว
  • ตับเป็นอวัยวะที่สะสมพลังงานเช่น glucose และวิตามิน
  • ตับเป็นโรงงานผลิตพลังงานให้ร่างกาย โดยสลายสารอาหารให้ร่างกาย เมื่อตับป่วยจึงรู้สึกเพลียมาก
  • ตับมีหน้าที่กำจัดของเสีย ของเสียที่ร่างกายเราได้มาจากอาหารหรือสารที่เรารับเข้าไป เช่นยา แอลกอฮอลล์ กาแฟ หรือสารที่เป็นพิษ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการย่อยหรือสลายสารอาหาร เมื่อสารพิษผ่านตับ ตับจะทำหน้าที่ทำลายสารพิษนั้น แต่หากเราได้รับสารพิษมากก็อาจจะทำให้ตับเสียหายได้
  • ตับเป็นที่อยู่ของเม็ดเลือดเพื่อดักจับเชื้อโรค

ดังนั้นอย่าละเลยในการดูแลสุขภาพ “ตับ” ให้สมบูรณ์ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเครื่องตรวจตับ ที่เรียกว่า “ไฟโบรสแกน” ที่มีความแม่นยำสูง และสามารถทราบภาวะเริ่มต้นของโรคตับได้แต่เนิ่นๆ ทำให้มีโอกาสรักษาหายให้ขาดก่อนลุกลามเป็นโรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับได้

สอบถามและปรึกษาเกี่ยวกับโรคตับเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง