Skip to content

มาตรวจหูคอจมูก และไซนัสแบบ HD กันเถอะ

การวินิจฉัยอาการข้างต้น ด้วย การส่องกล้อง ตรวจในโพรงจมูก (Nasal Endoscopy) ถือเป็นขั้นตอนการตรวจร่างกายที่สำคัญ สำหรับผู้ที่มีอาการเรื้อรังทางจมูก ไซนัส รวมทั้ง หูและคอ แต่เดิมการตรวจโพรงจมูกและโพรงหลังจมูกจะใช้เครื่องมือถ่างรูจมูก และกระจกร่วมกับการใช้แสงสว่างโดยใช้แหล่งกำเนิดแสง ซึ่งจะตรวจได้ข้อมูลเกี่ยวกับพยาธิสภาพภายในโพรงจมูกด้านหน้า และด้านหลังได้ในระดับหนึ่ง แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถตรวจบริเวณโพรงจมูกตอนกลางได้อย่างละเอียด

การตรวจวินิจฉัยโรค หู คอ จมูกและไซนัส ด้วยกล้องขนาดเล็ก ซึ่งบริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาต่างๆ เช่น เสียงแหบ เจ็บคอเรื้อรัง หายใจลำบาก สำลักน้ำและอาหาร เป็นต้น  ปัจจุบันสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงความละเอียดสูง

[Rhino-Laryngo Video Scope HD] ที่ให้ภาพคมชัด แม่นยำ ด้วยจอภาพความละเอียดสูงมากปราศจากความเจ็บปวด ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กมาก

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือโทร.1719

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง