Skip to content

โรคแทรกซ้อนในผู้เป็นเบาหวานมีอะไรบ้าง

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ผู้ป่วยที่มีอาการเบาหวานอาจพัฒนาไปเป็นโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

โรคแทรกซ้อนฉับพลัน อาการผิดปกติจะเกิดรวดเร็ว รุนแรง ต้องรักษาอย่างรีบด่วน ได้แก่

  • ภาวะหมดสติจากน้ำตาลสูงมาก(อาจมีหรือไม่มีกรดคีโตนคั่งในเลือด )
  • ภาวะหมดสติจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
  • การติดเชื้อ

 

โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เกิดหลังจากเป็นเบาหวานมานาน โดยมีการตีบแข็งและอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกาย ที่สำคัญได้แก่

  • หลอดเลือดที่หัวใจ ตีบ– โอกาสเป็นโรคหัวใจ 2-4 เท่าของคนทั่วไป
  • หลอดเลือดที่สมองอุดตัน – โอกาสเป็นโรคอัมพาต 5 เท่าของคนทั่วไป
  • หลอดเลือดที่ไตเสื่อม – โอกาสเกิดโรคไตวายขั้นสุดท้าน 20 เท่าของคนทั่วไป
  • ตา – เลนส์ตาและจอประสาทตาเสื่อม โอกาสเกิดตาบอด 25 เท่าของคนทั่วไป
  • โรคหลอดเลือดตีบที่เท้าและเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ทำให้การรับความรู้สึกผิดปกติซึ่งเป็นผลให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย ในบางรายเป็นเหตุให้ต้องตัดขาในที่สุด
  • ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม เป็นเหตุให้มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด ระบบย่อยอาหารและขับถ่ายผิดปกติ สมรรถภาพทางเพศลดลง

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง