Skip to content

โรคเบาหวาน

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

โรคเบาหวาน เป็นกลุ่มโรคทางเมตะบอลิซึม ซึ่งก่อให้เกิดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงเป็นเวลานาน เป็นผลมาจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินหรือความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน

สาเหตุโรคเบาหวาน

 • ความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ในตัวของตับอ่อน
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม ของการออกฤทธิ์ของอินซูลิน
 • โรคของตับอ่อน การทำลายตับอ่อน จากการอักเสบ การติดเชื้อ
 • โรคต่อมไร้ท่อ
 • ยาหรือสารเคมีบางอย่าง ที่มีผลทำให้การหลั่งอินซูลินลดลง
 • โรคติดเชื้อ

อาการเบาหวาน

 • ดื่มน้ำมาก
 • ปัสสาวะมาก
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

ในรายที่เป็นไม่มากที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 126-200 mg% อาจไม่มีอาการผิดปกติได้อย่างชัดเจน เพราะอาจตรวจพบได้โดยบังเอิญจากการตรวจปัสสาวะ หรือจากการตรวจเช็คสุขภาพ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ภาวะไตวายเรื้อรัง

 • ตาบอด
 • ความผิดปกติของเส้นประสาท การตัดเท้า
 • ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
 • แผลที่เท้า

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเป็นโรคเบาหวาน

 • ความอ้วน (BMI > 27 kg/m)
 • มีบิดา มารดา พี่หรือน้อง เป็นโรคเบาหวาน
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง (BP > 140 / 90 มม.ปรอท)
 • มี HDL – cholesterol. 250 mg/dl

คำแนะนำ
หากตรวจพบน้ำตาลในเลือดสูงควรปรึกษาแพทย์ และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน อาหารประเภทไขมัน น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ

สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719
ที่มา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง