Skip to content

การดูแลสุขภาพฟันแต่ละช่วงวัย ตอนวัยเด็กเล็ก

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ปกติเมื่อเด็กแรกเกิดฟันจะยังไม่ขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว ร่างกายเริ่มมีการสร้างส่วนของฟันตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ฟันน้ำนมซี่แรกที่เริ่มขึ้นก่อน คือ ฟันล่างด้านหน้า เมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน และซี่อื่น ๆ จะขึ้นตามมาเป็นระยะ จนครบ 20 ซี่ เมื่ออายุ 2 ถึง 22 ปีครึ่ง เด็กวัยนี้ถ้าเป็นโรคในช่องปาก จะมีผลกระทบกระทบกระเทือนต่อระบบโภชนาการของเด็ก เด็กจึงควรได้รับการดูแลดังนี้

เมื่อเป็นทารกหลังจากให้นมควรทำความสะอาดปากอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซี่ ด้วยผ้าหรือสำลีชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด เมื่อฟันยังไม่ขึ้นหรือขึ้นเพียง 2 – 3 ซี่ เมื่อฟันขึ้นหลายซี่ นอกจากใช้ผ้าเช็ด ควรหาแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนมาก ๆ แปรงฟันให้เด็กด้วย

เมื่อฟันน้ำนมขึ้นครบแล้วหรืออายุ 2 ปี ขึ้นไป ควรจัดให้เด็กได้กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ ผักสด และผลไม้สด เพราะนอกจากจะได้คุณค่าต่อร่างกาย ยังทำให้ฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวเต็มที่กระตุ้นให้ขากรรไกรและใบหน้าเจริญสมบูรณ์ ควรพยายามให้เด็กดื่มนมสดเป็นประจำ เพราะมีประโยชน์ต่อร่างกาย และเสริมสร้างกระดูกและฟันให้สมบูรณ์ ต้องควบคุมการทำความสะอาดฟัน เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถทำได้เองถูกต้อง และประการสุดท้ายควรพาไปหาทันตแพทย์เป็นประจำหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ยังไม่มีอาการใด ๆ เพราะจะสร้างความคุ้นเคย และตรวจสุขภาพช่องปากด้วย

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือโทร.1719

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง