Skip to content

โรคในเด็กที่ควรระวังในฤดูร้อน ตอน 2

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาว และเริ่มเข้าฤดูร้อน ลักษณะภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไป โรคที่พบก็เปลี่ยนชนิดไป กลายเป็นโรคฤดูร้อนที่มีปัญหาแตกต่างกันออกไปจากฤดูหนาว โรคทางเดินหายใจเช่น โรคหวัด โรคไอ โรคหอบ และหืด ก็มักจะไม่เป็นในช่วงฤดูร้อนนี้ แต่จะพบโรคเหล่านี้แทน

โรคอุจจาระร่วง

ในฤดูร้อนนี้ต่างจากในฤดูหนาว ซึ่งเกิดจากไวรัสในเด็กต่ำกว่า 2 ปี กลายมาเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียจากความไม่สะอาด เนื่องจากไม่มีน้ำ การเตรียมอาหารที่ไม่สะอาด ประกอบกับความร้อนชื้นที่มีมากในฤดูนี้ ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย จึงมักพบโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อต่าง ๆ จากอาหารที่เน่าบูดง่าย และยังพบเชื้ออหิวาตกโรค และโรคบิดที่ติดได้ง่ายในฤดูนี้ ดังนั้นความสะอาดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดเตรียมอาหาร เพราะอาจทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อ และเกิดได้ในทุกช่วงอายุ ถ้าได้รับอาหารที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรคปนเปื้อน และหากเกิดอาการอุจจาระร่วงเมื่อไร ก็ควรจะได้รับการรักษาทันที โดยการใช้สารละลายน้ำ และเกลือแร่ ให้อาหารอ่อนกากน้อยที่ย่อยง่าย และหากอาการต่าง ๆ ไม่ดีขึ้น หรือทรุดหนักลง มีอาการขาดน้ำ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ริมฝีปากแห้ง ตาลึกโบ๋ หายใจเร็ว ก็ควรต้องพาไปพบแพทย์เพื่อการวินิจ และการรักษาที่ถูกต้องต่อไปทันที

ที่มา  :  แผ่นพับบริษัท สยาม เมจิ มิลค์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวช โทร.1719

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง