ลดน้ำหนัก ไม่ผ่าตัดกระเพาะ

ลดน้ำหนักโดยกายภาพบำบัด

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ลดน้ำหนัก ไม่ผ่าตัดกระเพาะ

Shape your body fit

หาก “การลดน้ำหนัก” เป็นเรื่องยากสำหรับหรับคุณ ลองหันมาทำความรู้จักกับอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักได้ โดยไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักหรือการผ่าตัด “กายภาพบำบัด” จะช่วยให้การลดน้ำหนักครั้งนี้ของคุณเป็นเรื่องง่าย

การลดน้ำหนักด้วยกายภาพบำบัด

การกายภาพบําบัด เป็นการแพทย์ทางเลือกทีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่าบกายรวมถึงจิตใจ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกเพศทุกวัย

สําหรับผู้ทีมีปิญหาโรคอ้วน มักจะมีอุปสรรคทางด้านร่างภาย โดยจะมีอาการปวดตามข้อต่อต่าง ๆ หรือมีโรคประจําตัวทําให้ไม่สามารถออกกําลังกายเพือที่จะลดนําหนักได้ ดังนั้นการกายภาพบําบัดจะสามารถแบ่งการดูแลผู้ทีมีปัญหาโรคอ้วน เป็น 2 แบบ คือ แบบผ่าตัดกระเพาะและไม่ต้อบผ่าตัดกระเพาะ

แบบผ่าตัดกระเพาะ

แพทย์ทําการตรวจประเมินร่างภาย และมีความเห็นว่ามีความจําเป็นต้องผ่าตัดกระเพาะ หรือต้องการผ่าตัดกระเพาะ ทางกายภาพบําบัดจะมีบทบาทในด้านการให้ข้อมูลเกียวภับภารปฏิบัติตนก่อน -หลังผ่าตัด เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวให้เร็วที่สุด เช่น

  • การฝึกหายใจ
  • การพลิกตะแคงตัว การลุก นับ ยืน และเดิน 
  • การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

แบบไม่ต้องผ่าตัดกระเพาะ

แพทย์ทําการตรวจประเมินร่างภาย และมีความเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องผ่าตัดกระเพาะ ทางกายภาพบําบัดจะทําภารตรวจประเมินร่างภาย ชั่งน้ำหนัก วัดสัดส่วน วัดมวลกล้ามเนื้อและไขมัน การคํานวณอัตราการเผาผลาญและอัตราการเต้นหัวใจที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล จากนั้นวาบแผนและกําหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับบริการกับนักกายภาพบําบัด

ลดน้ำหนัก ปรึกษานักกายภาพบำบัด

โปรแกรมกายภาพบําบัดสําหรับการออกกําลังภายเบื้องต้น

Rehabilitation Services For Body fit , Weight control and Weight lose

โปรแกรมเบื้องต้น : โปรแกรมการออกกถําลังกายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับลด-เพิ่ม หลังการประเมินทางภายภาพบําบัด เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Exercise Program
PMS
  • Aerobic Exercise
  • Strengthening Exercise
  • Stretching Exercise
  • Etc.
  • ลดไขมัน
  • กระชับสัดส่วน
  • สร้างมวลกล้ามน้ำ

Contact Information

For Further Inquiries
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
เลขที่ 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร +66 3825 9986

แชร์ : 

บทความสุขภาพจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู