ถุงทวารเทียม สำหรับผู้ป่วย ostomy

ผู้ป่วยที่มีรูเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง/แผลเรื้อรัง/แผลเฉียบพลัน

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > รูทวารเทียมทางหน้าท้อง

ถุงทวารเทียม สำหรับผู้ป่วย ostomy
  • ปัญหาเกี่ยวกับ Stoma และ Peristomal 
  • ต้องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ Ostomy 
  • ต้องการอุปกรณ์ Ostomy เพิ่ม 
  • ต้องการคำปรึกษาด้าน Ostomy care 
  • แผลติดเชื้อ (infected wound)
  • แผลชนิด Fistula 
  • แผลกดทับ (Pressure injury)
  • แผลเรื้อรังที่ขา หรือ Leg ulcer ที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แผลขาดเลือด (Ischemic), แผลเรื้อรังจากหลอดเลือดดำเสื่อม (Venous), แผลติดเชื้อ (Infection), แผลเบาหวาน (Diabetic) และแผลจากโรคปลายประสาทเสื่อม (Neuropathic) เป็นต้น 
  • แผลแยก (Wound dehiscence) 

แผลทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับบาดเจ็บ 

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ : 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณัฏฐ์ชัย จิตต์ธรรมวาณิช
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ธนัช จงเกรียงไกร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ศุทธพร รัตนภานพ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. สยาม หาญพิพัฒน์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ณัฐศุลี ศีลพิพัฒน์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วิภาวดี ลิ้มภักดี
เวชศาสตร์ฟื้นฟู