ถุงทวารเทียม สำหรับผู้ป่วย ostomy

ผู้ป่วยที่มีรูเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง/แผลเรื้อรัง/แผลเฉียบพลัน

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > รูทวารเทียมทางหน้าท้อง

ถุงทวารเทียม สำหรับผู้ป่วย ostomy
  • ปัญหาเกี่ยวกับ Stoma และ Peristomal 
  • ต้องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ Ostomy 
  • ต้องการอุปกรณ์ Ostomy เพิ่ม 
  • ต้องการคำปรึกษาด้าน Ostomy care 
  • แผลติดเชื้อ (infected wound)
  • แผลชนิด Fistula 
  • แผลกดทับ (Pressure injury)
  • แผลเรื้อรังที่ขา หรือ Leg ulcer ที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แผลขาดเลือด (Ischemic), แผลเรื้อรังจากหลอดเลือดดำเสื่อม (Venous), แผลติดเชื้อ (Infection), แผลเบาหวาน (Diabetic) และแผลจากโรคปลายประสาทเสื่อม (Neuropathic) เป็นต้น 
  • แผลแยก (Wound dehiscence) 

แผลทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับบาดเจ็บ 

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ : 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณัฏฐ์ชัย จิตต์ธรรมวาณิช
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ธนัช จงเกรียงไกร
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ศุทธพร รัตนภานพ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. สยาม หาญพิพัฒน์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ณัฐศุลี ศีลพิพัฒน์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วิภาวดี ลิ้มภักดี
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู