การรักษาแผล

การรักษาและเทคโนโลยี (คลินิกดูแลแผล)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษา (คลินิกดูแลแผล)

การรักษาแผล

การรักษา

Debridement เป็นรักษาด้วยวิธีการการตัดเนื้อตายออกจากแผล

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) เป็นวิธีการรักษาซึ่งให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในเครื่องปรับแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ ช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อ ที่ขาดเลือดได้ดีขึ้น 

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) หรือ Vacuum Assisted Closure (VAC system) เป็นอุปกรณ์ทําแผลภายใต้ระบบสุญญากาศ ใช้ร่วมกับการดูแลแผลที่ไม่สามารถเย็บปิดได้ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น

ให้การดูแลและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่มีทวารเทียม

Off-loading เป็นการลดแรงกดที่แผลและการป้องกันแผล เป็นส่วนสำคัญในการรักษาแผล และทำร่วมกับการรักษาแผล การลดแรงกดที่แผลประกอบด้วย total contact cast (TCC) หรือวิธี non-weight bearing โดยพิจารณาความความเหมาะสมกับผู้ป่วย

การทำรองเท้าพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เป็นการลดการเกิดปัญหาแผลเบาหวานเป็นซ้ำ

Diabetic education การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อดูแลตนเองช่วยลดการเกิดแผลได้ 

การหายของแผลเกี่ยวข้องอย่างมากกับภาวะโภชนาการ การให้โภชนาการที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมกระบวนการหายของแผลให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Pain management การจัดการความเจ็บปวดถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลทุกชนิด  

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณัฏฐ์ชัย จิตต์ธรรมวาณิช
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ธนัช จงเกรียงไกร
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ศุทธพร รัตนภานพ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. สยาม หาญพิพัฒน์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ณัฐศุลี ศีลพิพัฒน์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วิภาวดี ลิ้มภักดี
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู