โรคมะเร็งหลอดอาหาร

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  โรคมะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร เกิดขึ้นเมื่อเซลล์เติบโตผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้าย โดยจะเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นในโตออกสู่ผนังด้านนอก ถ้ามะเร็งกระจายผ่านผนังหลอดอาหารจะสามารถเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง เส้นเลือดใหญ่ในทรวงอก และอวัยวะใกล้เคียง มะเร็งหลอดอาหารยังสามารถกระจายสู่ปอด ตับ กระเพาะอาหาร และส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ 

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

มะเร็งตับมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจมักจะเพราะมีอาการผิดปกติหรือโรคลุกลามไปมากแล้ว พอวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับจริง ก็มักเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน!

The Doctors : FibroScan

FibroScan It's a device that assesses the severity of liver fibrosis. This detector, according to Today's information, is one of the most advanced gadgets. Based on the idea that typical liver meat will appear soft,

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
นพ. สมโภช แซ่ลี้
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
นพ. สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ศัลยศาสตร์
พญ. จารุวรรณ จันทรประไพวัลย์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
พญ. วรรณภา ใจน่าน
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์