ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

อาคาร C ชั้น 1

วันจันทร์ – เสาร์
08:00 - 17:00 น.

Prestige Wellness Center หรือ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพพัทยา ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการบริการอย่างครบครัน “เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีสดใสจากภายใน และ ชะลอภาวะเสื่อมตามอายุ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และให้การดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมแก่คุณ

ทำความรู้จักกับคำว่า “เวชศาสตร์ชะลอวัย” เวชศาสตร์ชะลอวัย คือศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้ดี ไม่ใช่เรื่องของการชะลอวัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้คุณมีอายุยืนไปพร้อมๆกับ สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์แจ่มใส ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใสอย่างเป็นธรรมชาติ โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอสำรวจตัวเองว่าคุณมีอาการ หรือมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่…

 • นอนไม่ค่อยหลับ หรือหลับไม่สนิท ตื่นบ่อย
 • ง่วงหงาวหาวนอนตลอดเวลา
 • ไม่สดชื่น อ่อนเพลีย โดยหาสาเหตุไม่ได้
 • ผิวพรรณหมองคล้ำ หน้าตาไม่สดใส มีริ้วรอย แก่ก่อนวัย
 • เครียด หงุดหงิด
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือปวดเกร็งกล้ามเนื้อ
 • เจอกับมลภาวะเป็นพิษเป็นประจำ
 • ทานยาเป็นประจำ หรือมีโรคประจำตัววัยและฟื้นฟูสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ
 • สุขภาพเพศ (Sexual Health)

Skylight Pride Clinic by Prestige Wellness Center

ปัจจุบันนี้ เรื่องของ LGBTQ+ ถูกหยิบยกนำมาพูดคุยในวงกว้างมากขึ้นในหลากหลายมิติ “องค์การอนามัยโลก” ให้นิยาม “สุขภาพเพศ” (Sexual Health) ว่า ความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางเพศ ไม่ว่าจะทางกาย ใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หากมีองค์ความรู้ความเข้าใจถึง ความหลากหลายทางเพศ แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่มีความรู้ความเข้าใจ LGBTQ+ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการ และได้รับการยอมรับจากสังคม

ดูเหมือนว่า ปัญหาของระบบบริการสุขภาพที่สะท้อนผ่านผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การได้รับบริการที่ไม่เป็นมิตร ขาดการดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ขาดความรู้ความเข้าใจและความละเอียดอ่อนต่อบุคคลหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น กลุ่มหญิงข้ามเพศบางคนเลือกที่จะซื้อยาคุมกำเนิดทานเองจนเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ หรือ การฉีดซิลิโคนตามร่างกายที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์จนเกิดการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนระยะยาว 

ถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความเข้าใจในความต้องการของกลุ่ม LGBTQ+ และคำนึงถึงทุกมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม บนหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง เช่น การให้ฮอร์โมน การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมสุขภาวะทางเพศ การทำศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปร่าง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเพศสภาพ การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดและติดตามผล ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ ได้เข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของแต่ละบุคคล (Personalized Care) ตั้งแต่การเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำทางการแพทย์ที่มีความเข้าอกเข้าใจ (Compassion) ภายใต้การดูแลในสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว และเคารพในความเท่าเทียม (Respect) เพื่อทำให้ทุกความแตกต่างมีคุณภาพชิวิตที่ดี (Well-being of Life) สามารถปรับตัว และเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่ง Prestige Wellness Plus Center จะเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifetime Health Consultant) เพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว (Life-time Value)

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ
  การบริการด้านสุขภาพ ดูแลรักษาครอบคลุมสุขภาพกายและสุขภาพใจ โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ ที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมเพื่อบุคคลหลากหลายทางเพศและแพคเกจตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อป้องกันและค้นพบโรคแต่เนิ่นๆ
 • การวินิจฉัยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Diagnosis of Gender Dysphoria)
  การประเมินสุขภาพบุคคลข้ามเพศและบุคคลเพศหลากหลายแบบองค์รวม: แพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์บุคคลข้ามเพศของเราให้การประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุมเพื่อให้คุณมั่นใจว่าการดูแลสุขภาพที่คุณได้รับ มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของคุณ
  ให้คุณมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Inflections)
  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดไดทุกเพศ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เปลี่ยนคู่นอน บางครั้งอาจไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่หนัก จึงทำให้ยากต่อาการสังเกตได้ยาก บางคนที่ได้รับเชื้อแล้ว เกิดอาการเขินอาย ลำบากใจที่จะไปพบแพทย์เพื่อรักษา จึงรักษาด้วยตนเอง นอกจากไม่หายแล้วอาจทำให้อาการท่ะเป็นอยู่รุนแรงขึ้น เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการดูแลรักษาแล้ว เรายังเข้าใจความอ่อนไหวนี้จึงทำให้การรักษาเป็นเรื่องของความลับระหว่างแพทย์ และคนไข้เท่านั้น

 • การให้ฮอร์โมนสำหรับคนข้ามเพศ (Gender-Affirming Hormone Treatment for Transgender People)
  การใช้ยาเพื่อการยืนยันเพศสภาพ แผนการดูแลถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลสำหรับทุกช่วงวัย มีบริการให้เลือกอย่างครอบคลุมตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ

 • การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสำหรับคนข้ามเพศ (Cancer Screening Transgender People)
  แม้โรคมะเร็งจะเป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ ไม่เลือกเพศ และวัย ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลาย และความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ โดยการตรวจลึกถึงระดับยีน

 • การผ่าตัดแปลเพศ (Gender-Affirming Surgery for Transgender People)
  การดูแลรักษาด้านความงามเพื่อเพศสภาพใหม่ด้วยความมั่นใจ: แพทย์ทางด้านความงามและผิวหนังที่ชำนาญในการดูแลบุคคลข้ามเพศ มุ่งเน้นการดูแลรักษาเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพและจุดที่คุณไม่มั่นใจเป็นพิเศษ เช่น การกำจัดขน การฉีดฟิลเลอร์ การฉีดโบท๊อกซ์ การรักษาสิว และการปลูกผม

ปัจจุบันบุคลากรของ Skylight PRIDE Clinic by Prestige Wellness Center ประกอบด้วย “แพทย์ที่มีความเข้าใจ” ซึ่งนอกจากความเชี่ยวชาญด้าน LGBTQ+ ยังเป็นแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน อาทิ ฮอร์โมน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ความเสี่ยงของโรคจากพันธุกรรม โภชนาการ และการออกกำลัง สูตินรีเวชวิทยา เวชศาสตร์ความงาม และศัลยกรรมปลูกผม ฯลฯ และ ทีมแพทย์ผิวพรรณและศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง ซึ่งทำงานร่วมกันในการให้คำปรึกษาหรือหาข้อสรุปที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการ รวมถึงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญซึ่งพร้อมให้บริการที่ศูนย์ฯ หรือ ผ่านระบบการแพทย์ทางไกลแบบออนไลน์ (Tele-care) พร้อมบริการส่งยา หรือ อาหารเสริมที่ทานแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องเข้ามารับที่โรงพยาบาล (Medication Delivery) เลือกได้ออกแบบได้ตามความสะดวกของผู้รับบริการ

Skylight Pride Clinic by Prestige Wellness Center เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2567 บริเวณชั้น 1 อาคาร โทร. 0 3825 9954 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ. พันธลี ชื่นสัมพันธ์
เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. วชิราภรณ์ ไทยประยูร
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
พญ. เมธาวดี หนุนภักดี
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น