ศูนย์ตา

หน้าแรก  >  บริการ  > ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์ตา

อาคาร B ชั้น 3

วันจันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 09:00 - 19:00 น.

ศูนย์ตา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางจักษุและฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น รวมทั้งเป็นศูนย์รับบริการปรึกษาโรคที่ซับซ้อนทางจักษุให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เรามีศักยภาพทั้งในด้านทีมบุคลากรจักษุแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยี สามารถให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสูง ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุครอบคลุมในทุกสาขา

 

โรค
และการรักษา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

น.ต. นพ. สันต์ เมธาศิริ
เวชศาสตร์ครอบครัว
จักษุวิทยา
นพ. จิตตพันธ์ จุรีกานนท์
จักษุวิทยา
นพ. ณัฐพล วงศ์วิวัฒน์
จักษุวิทยา
นพ. บัณฑิต ลีธนาภรณ์
จักษุวิทยา
นพ. ภานุธัช เชิญขวัญศรี
จักษุวิทยา
นพ. วรา รักสงฆ์
จักษุวิทยา
นพ. ศรีสุราช สว่าง
เวชศาสตร์ครอบครัว
จักษุวิทยา
นพ. เกียรติ ถีวุฒิตา
จักษุวิทยา
พญ. ชุติมา วงศิวะโรจน์
จักษุวิทยา
พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม
จักษุวิทยา