การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ตา)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ตา)

การรักษา

 • Intracapsular cataract extraction (ICCE)
 • Extracapsular cataract extraction (ECCE)
 • Phacoemulsification (PE)
 • Trabeculectomy
 • การตัดม่านตาให้เป็นทางระบายน้ำเลี้ยงตา (Iridectomy)
 • การทำม่านตาให้เป็นรูโดยใช้แสงเลเซอร์ (Irdotomy)
 • การฉีดแก็สเข้าไปในน้ำวุ้นลูกตา (vitreous cavity)
 • Encircling scleral buckling
 • การตัดน้ำวุ้นลูกตา (Pars plana vitrectoimy, PPV)
 • การฉีดสีตรวจหาการรั่วซึมของหลอดเลือดที่จอตา(Fundus fluorescein angiography, FFA)
 • การรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์ (Laser photocoagulation)
 • การรักษาโรคศูนย์กลางจอตาเสื่อม ด้วยวิธีโฟโตไดนามิค (Photodynamic therapy, PDT)
 • การรักษาด้วยการฉีด Anti-VEGF เข้าในวุ้นลูกตา 
 •  
 • แก้ไขหนังตาม้วนเข้า (Entropion correction)
 • แก้ไขหนังตาม้วนออก (Ectropion correction)
 • แก้ไขหนังตาตก (Levator Resection)

เทคโนโลยี

 1. เครื่องตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตา OCT ( Ocular Coherence Tomography )
 2. เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาความถี่สูง Fundus Camera 
 3. เครื่องตรวจวัดลานสายตา Computerize Visual Field 
 4. เครื่องเลเซอร์ชนิด Yag / Yag 532
 5. เครื่องเลเซอร์ Posterior Vitrectomy 
 6. เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยแสงเลเซอร์ชนิดไม่สัมผัสลูกตา IOL Master 
 7. เครื่องอัลตราซาวนด์ลูกตา AB Scan

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

น.ต. นพ. สันต์ เมธาศิริ
เวชศาสตร์ครอบครัว
จักษุวิทยา
นพ. จิตตพันธ์ จุรีกานนท์
จักษุวิทยา
นพ. ณัฐพล วงศ์วิวัฒน์
จักษุวิทยา
นพ. บัณฑิต ลีธนาภรณ์
จักษุวิทยา
นพ. ภานุธัช เชิญขวัญศรี
จักษุวิทยา
นพ. ศรีสุราช สว่าง
เวชศาสตร์ครอบครัว
จักษุวิทยา
นพ. เกียรติ ถีวุฒิตา
จักษุวิทยา
พญ. ชุติมา วงศิวะโรจน์
จักษุวิทยา
พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม
จักษุวิทยา
พญ. ณัฏฐณา พรรณรักษา
จักษุวิทยา