การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > โรคหลอดเลือดสมอง  >   การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษา

เทคโนโลยี

คือ วิธีการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้บาดแผลมีขนาดเล็ก บาดเจ็บน้อย และใช้เวลาฟื้นตัวได้เร็ว โดยสามารถทำการผ่าตัดโรคต่างๆ ได้ ดังนี้ ก้อนในเต้านม โรคไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน มะเร็งลำไส้

การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยวิธี Laparoscopic sleeve gastric bypass เป็นวิธีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Sleeve Gastrectomy : Bangkok Hospital Pattaya [ SubThai ]

การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยวิธี Laparoscopic sleeve gastric bypass เป็นวิธีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก

Testimonial : ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

คนไข้มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบากขึ้นมาโดยฉับพลัน และไม่ทราบสาเหตุ หลังจากพบแพทย์ถึงรู้ว่าตนเองมีภาวะปอดรั่วและอาการไม่ดีขึ้น หมอจึงแนะนำให้ทำการผ่าตัดแผลเล็กเพื่อเย็บรอยรั่วที่ปอด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กฤษฎา บุญประเสริฐ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
กุมารศัลยศาสตร์
นพ. ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ณฐพล สุโภไควณิช
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ณัฐพล วรรณสีปี
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ตระการ ไชยวานิช
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ธิติ วีระถาวร
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. นิมิต พูลวิทยกิจ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. ประทีป ตังติสานนท์
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
เวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยศาสตร์
นพ. ประเสริฐ ปริธัญ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์
นพ. พีรพล ทรายสุวรรณ
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์