การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์แก้ไขสายตาด้วยเลสิกและซุปเปอร์ไซต์)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์แก้ไขสายตาด้วยเลสิกและซุปเปอร์ไซต์)

การรักษา

เป็นการใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาแทน จึงเป็นที่มาของเลสิกไร้ใบมีด เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย และเพิ่มความแม่นยำของการรักษา สำหรับผู้มีปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
ขั้นตอนการทำเลสิคมี 2 ขั้นตอนหลักๆ เริ่มจากการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ Femtosecond Laser เปิดขึ้นเป็นฝาบาง ๆ โดยเหลือขั้วไว้ด้านหนึ่ง แล้วจึงใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติ

ข้อดีของการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ของเลสิคไร้ใบมีด (FemtoLASIK)

 1. มีความปลอดภัยสูง ไม่พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีด
 2. สามารถกำหนดความกว้างของชั้นกระจกตาได้อย่างแม่นยำเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. แยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอ แผลหายเร็วจึงกลับมาใช้สายตาได้เร็ว
 4. ใช้เวลาสั้นในการรักษา และการพักฟื้น

และยังมีวิธีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรักษาผู้ที่สายตาผิดปกติด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น พี อาร์ เค, สมาร์ทเซริฟ , เพรสบี้แม็กซ์ ตามความเหมาะสม หรือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายพร้อมคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่จะใส่เลนส์เสริมชนิดพิเศษชนิดฝังในดวงตา ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น,สายตายาว และสายตาเอียง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีกระจกตาไม่เหมาะสมกับการทำเลสิก หรือไม่สามารถทำเลสิกได้

ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ 

ผู้ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์
เทคโนโลยีในการผ่าตัดแก้ไขสายตายาวตามวัยด้วยการเปลี่ยนเลนส์ ที่จะช่วยให้คนไข้สามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันปกติโดยไม่ต้องใช้แว่นสายตา

 1. ผู้ที่มีสายตายาวสูงอายุ และไม่ต้องการใช้แว่นอ่านหนังสือ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่สายตาผิดปกติมากๆอยู่ก่อน และพบว่าตัวเองมีสายตายาวสูงอายุเข้ามาเป็นปัญหาร่วมด้วย
 3. ผู้ที่เริ่มมีต้อกระจกแล้ว

ข้อดีของศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์

 1. รักษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล้ และระยะไกล
 2. ให้ผลการรักษาที่คงที่
 3. การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกล้เคียงหรือเหมือนกันตามธรรมชาติ(ไม่ใช่ ตาหนึ่งใช้มองไกล อีกตาใช้มองใกล้)
 4. รักษาต้อกระจกได้ในคราวเดียวกัน หรือป้องกันไม่ให้เป็นต้อกระจก

เทคโนโลยี

 สำหรับตกแต่งกระจกตา เพื่อการแก้ไขสายตาผิดปกติแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยสุด แม่นยำ ด้วยความเร็วสูง

 สำหรับแยกชั้นกระจกตา เพื่อการทำเลิก ที่ปลอดภัย แม่นยำ อ่อนโยนสำหรับดวงตาเพราะใช้ค่าพลังงานเลเซอร์ไม่สูง

ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษา

 มีความเที่ยงตรง แม่นยำ เพื่อใช้ร่วมการตรววินิจฉัยเพื่อการรักษาในระดับสูง

เครื่องตรวจวัดดวงตาเพื่อการคำนวณหาค่าเลนส์แก้วตา ของ ZEISS รุ่น IOL Master 500

ความประทับใจจากผู้ป่วย

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบไร้ใบมีด

ขั้นตอนการทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การอธิบายขั้นตอนการทำเลสิกโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า FEMTO LASIK ซึ่งเป็นการรักษาปัญหาสายตาโดยใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. สมชาย ตระกูลโชคเสถียร
จักษุวิทยา