บัตรชีววัฒนะ STAY HEALTHY & BE HAPPY

มอบบัตรชีววัฒนะ เป็นของขวัญเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

Perfect Diamond Health Plus
สมัครใหม่/ต่ออายุ 40,000 บาท
อายุสมาชิก 3 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี รวมมูลค่า 73,300 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 1,500 บาท

Perfect Diamond
สมัครใหม่/ต่ออายุ 37,900 บาท
อายุสมาชิก 3 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี รวมมูลค่า 63,300 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 10,000 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 1,500 บาท

Prime Platinum
สมัครใหม่/ต่ออายุ 12,900 บาท
อายุสมาชิก 2 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 19,000 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 5,000 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 500 บาท

Value Gold
สมัครใหม่/ต่ออายุ 4,450 บาท
อายุสมาชิก 1 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 6,000 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 2,000 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 600 บาท

Junior
สมัครใหม่/ต่ออายุ 3,950 บาท
อายุสมาชิก 3 ปี

 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 5,000 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 1,000 บาท

1. บัตร Perfect Diamond Health Plus งดมอบ คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน
2. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์และเครือรพ.เปาโล
ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการส่วนลดคูปองค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
3. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย สิทธิ์ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์เพื่อต่ออายุบัตรได้
4. สิทธิประโยชน์ทุกรายการ โครงการชีววัฒนะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. โปรดแสดงบัตรสมาชิกก่อนการรับบริการทุกครั้ง
6. กรณีการโอนสิทธิ์ ผู้รับสิทธิ์ต้องทำการแสดงบัตร หรือสำเนาของเจ้าของบัตรชีววัฒนะที่ระบุรายชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ต้องการโดยชัดเจน
7. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดหนึ่งรายการต่อหนึ่งครั้งเท่านั้น
8. หากสมาชิกไม่สามารถรับบริการได้ที่ รพ. ที่ระบุไว้ สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้ที่รพ.อื่นในเครือที่ร่วมรายการ
9. สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิบัตรสมาชิกชีววัฒนะ ร่วมกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ ได้
ยกเว้นใช้สิทธิเพื่อใช้ชำระส่วนเกินที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเท่านั้น
10. กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย, ชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ชีววัฒนะของรพ. ที่ท่านเป็นสมาชิก
เพื่อออกบัตรใหม่โดยมีค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกใหม่ 100 บาท
11. หากสมาชิกทําการยกเลิกบัตร โครงการชีววัฒนะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสมาชิก ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
12. รพ. ขอสงวนสิทธิ์งดใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายทุกรายการ

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

บัตรชีววัฒนะ STAY HEALTHY & BE HAPPY

Loading...