สิทธิประโยชน์ MDRT

หน้าแรก  >  บริการ  >  บริการสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ  >  สิทธิประโยชน์ MDRT

MDRT สิทธิประโยชน์ บริการเหนือระดับ สำหรับสมาชิก MDRT  

  • บริการประสานงานขอประวัติด่วน (กรณีพิเศษ) 
  • ส่วนลดเมื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิก MDRT และลูกค้าของสมาชิก MDRT 
  • ของเยี่ยมไข้ สำหรับสมาชิกและลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทร :  +66 38-909-100  ต่อ 

คุณโชติกา  อุดมญาติ  ต่อ 3298     คุณสรายุทธ์ เกิดแสงสุริยงค์ ต่อ 3297  

คุณคมสัณห์ สาธราลัย ต่อ 3244    คุณกัลยา อูดโนนตาด ต่อ 3247