สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าแรก  >  บริการ  >  บริการสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ  >  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงานให้บริการ-ประสานงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล
Contact Center1719 หรือ +66 38-259999 [email protected]
แผนกทะเบียน+66 38-259999 ต่อ 2169-70[email protected]
แผนกรับผู้ป่วยใน+66 38-909329 และ +6638-909088[email protected]
แผนกบริหารการเงิน
– ผู้ป่วยนอก
– ผู้ป่วยใน
+66 38-259914 (ผู้ป่วยนอก)
+66 38-909335 (ผู้ป่วยใน)
[email protected]
แผนกส่งเสริมสุขภาพ+6638-909077[email protected]
แผนกสิทธิประโยชน์+66 38-909176[email protected]
ฝ่ายประกันสุขภาพไทย+66 38-909100 ext.3298,3297,3244, 3247[email protected]

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.00-18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 7.00-16.00 น.