บริการนัดหมายตรวจสุขภาพ บริษัทประกัน

หน้าแรก  >  บริการ  >  บริการสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ  >  บริการนัดหมายตรวจสุขภาพ บริษัทประกัน

การตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกัน สำหรับ ลูกค้าที่บริษัทประกันของท่านรับผิดชอบค่าบริการให้กับท่านอีกทั้ง ให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี ที่บริษัทมอบให้กับท่าน พื้นที่ให้บริการ 

แผนกส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 5 อาคาร E (แพทย์แต่งตั้ง ให้บริการวันจันทร์–อาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น.)

ยื่นใช้สิทธิประกันโปรดเตรียมสิ่งนี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน พร้อม บัตรประชาชน หรือ Passport (หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้) เวลาให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง