Skip to content

เปิดศูนย์การวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดงานเปิดศูนย์การวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ “เส้นทางการพัฒนาศักยภาพด้านบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในมาตรฐานระดับโลก” ร่วมกับ นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก และกล่าวรายงาน ความเป็นมา พร้อมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ โดย พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม D1 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย เมื่อเกิดภาวะความเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยความพร้อมของ “ศูนย์การวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร” และศักยภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รวมถึงการประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือ BDMS รวมถึงโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ในการร่วมกันยกระดับความปลอดภัยทางสุขภาพให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยมาตรฐานการดูแลสุขภาพในระดับสากล

แชร์ :